Over Applicatie Packaging

Het packagen van een applicatie is het aanpassen van de installatie zodat deze automatisch en volgens de eisen en wensen van de klant geïnstalleerd wordt. Van de originele installatiebestanden wordt een automatische installer gemaakt. De installer wordt zo gemaakt dat bij het installeren van de applicatie de tussenkomst van een gebruiker of beheerder niet meer nodig is. Daarnaast zijn alle specifieke bedrijfsgegevens en instellingen erin verwerkt. Dankzij packages is het mogelijk om vanuit één centraal punt software te distribueren. Zo draagt het packagen van software bij aan standaardisatie van uw IT-omgeving.

Succesvol en efficiënt inzetten van applicatie packaging

Om applicatie packaging efficiënt en succesvol aan te pakken zijn er een aantal zaken waar u bij stil moet staan:

• Welke applicaties gebruikt uw bedrijf en welke zijn bedrijfskritisch?
• Is er binnen de organisatie voldoende (technische) kennis van de gebruikte applicaties
• Hebben uw medewerkers voldoende kennis van applicatie-packaging en de te gebruiken tools?
• Heeft uw bedrijf de capaciteit om applicatie-packaging uit te voeren?


Het Process Achter Packaging

Intake

Voordat er een package gemaakt kan worden zal er eerst een intake plaats moeten vinden om te achterhalen wat er nodig is om de applicatie succesvol te kunnen installeren en dat het gebruikt kan worden op de werkplek. Hierbij wordt de installatie doorlopen en alle specifieke instellingen gedaan. Deze handelingen worden vastgelegd in een document welke gebruikt wordt bij het maken van een package.

Hét Packagen

Het packagen van een applicatie is het aanpassen van de installatie zodat deze automatisch en volgens de eisen en wensen van de klant geïnstalleerd wordt. De stabiliteit van het systeem (werkplek of server) wordt hierdoor gegarandeerd. Alle bedrijfsspecifieke gegevens en instellingen worden verwerkt in een automatische installatie. Dit maakt het mogelijk de installatie vanaf een centraal punt te distribueren naar alle werkplekken of server zonder tussenkomst van een gebruiker of beheerder.

Pilot

Voordat de geautomatiseerde installatie uitgerold kan worden, dient deze getest te worden. Hierbij wordt gekeken of deze nog steeds voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruiker.

Deployment

Wanneer de geautomatiseerde installatie voldoet aan alle eisen en de acceptatie test goed is uitgevoerd door de eindgebruiker, kan de installatie gereed gemaakt worden voor distributie. Dit kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. Er zijn meerdere distributie tools beschikbaar

Meer weten over Packaging?

Neem Contact Op