Gaat u beginnen met een werkplek migratie project?
Neem onze ervaringen mee!

Boek een vrijblijvende afspraak

WiNC Solutions

De digitale wereld veranderd razend snel. Waar je voorheen wel even op kon wachten, is dat nu een gemiste kans. Business en IT wordt onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat snappen wij maar al te goed. Een werkplek is ook geen werkplek meer. Mensen werken vanuit de trein, vanuit huis, offline vanuit het vliegtuig en tussen de bedrijven door. WiNC Solutions is expert op het gebied van bouwen en migreren van de volledige workspace. Door de jaren heen zie je veel zaken goed en fout gaan. Elke fout kent zijn leerpunten en deze delen wij maar al te graag.

Daarnaast kijken wij objectief naar deze bedrijven en ontwikkelen wij oplossingen om een volledig proces zo optimaal mogelijk te implementeren. Onze laatste ontwikkeling treft het uitbesteden van applicatie packaging met onze gepatenteerde oplossing “Package on Demand”.

Missie en Visie

Wij kijken objectief naar de ICT-organisaties binnen verschillende bedrijven. Het is onze missie om vanuit dat perspectief zoveel mogelijk bedrijven te voorzien van toekomst-vaste oplossingen voor de problemen die spelen binnen deze organisaties.

Het is onze visie om echt een verschil te maken in de wereld van ICT. Wij streven naar maximaal gebruikersgemak met minimale inspanning voor de beheerorganisatie.

Kwaliteit

WiNC Solutions streeft naar de hoogst haalbare kwaliteit. We worden niet voor niets met een 8+ beoordeeld door onze klanten. Dit komt omdat wij goed luisteren naar de wensen van de klant en gebruiken onze ervaring om deze wens aan te sterken.

Tevens zijn wij door Microsoft als official silver partner gecertificeerd. Hiermee kunnen wij onze klanten de scherpste prijzen en het hoogste niveau aan support garanderen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.
MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Privacybeleid

WiNC Solutions®zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar onlinediensten. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt en uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacy statement.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens (zoals naam, bedrijf, functie, bedrijfsadres, bedrijfsvestigingsplaats, telefoonnummer van het bedrijf en e-mailadres) die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat gesneden advertenties op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen uw gegevens voor eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

[email protected]

Voorwaarden

WiNC Solutions B.V. (Kamer van Koophandel: 59633050), hierna te noemen WiNC Solutions, verleent u hierbij toegang tot winc-solutions.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WiNC Solutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op packageondemand.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van WiNC Solutions B.V..

Beperkte aansprakelijkheid
WiNC Solutions spant zich in om de inhoud van packageondemand.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op winc-solutions.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WiNC Solutions.

In het bijzonder zijn alle prijzen op packageondemand.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op winc-solutions.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WiNC Solutions nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WiNC Solutions. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WiNC Solutions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Het WiNC Team

Dit ijzersterke team staat altijd klaar wanneer u iets nodig heeft. Neem gerust contact met een van ons op.

Mitchell Lachman
Mitchell LachmanDirecteur & Technisch Consultant
Isabel Elena Tirado
Isabel Elena TiradoSales & Account Manager
Yip Lei Wong
Yip Lei WongRecruitment
ALLE MEDEWERKERS